Vad gör du om någon hotar att dela dina intima bilder?

Skapa ditt ärende

Du är inte ensam

Är du orolig över att någon kan dela dina intima bilder på nätet? Har det redan hänt dig?

Vi finns här för att hjälpa

The Revenge Porn Helpline (RPH) grundades 2015 och har stöttat tusentals som blivit utsatta för våld relaterat till intima bilder utan samtycke.

Vad är StopNCII.org?

StopNCII.org är ett gratisverktyg framtaget för att stötta offer för våld relaterat till intima bilder utan samtycke.

Verktyget fungerar genom att en hash genereras från dina intima bilder eller videor. Bildhashing är en process där en algoritm används för att tilldela en bild ett unikt hashvärde. Alla dubletter av bilden har exakt samma hashvärde. Därför kallas det ibland för ett ‘digitalt fingeravtryck‘. StopNCII.org delar sedan hashen med deltagande företag så att de kan hjälpa till med att upptäcka bilderna och radera dem, så att de inte kan spridas på nätet. Lär dig mer om verktyget och deltagande företag.

Med över 90% borttagningsgrad, har RPH framgångsrikt raderat över 200,000 individuella intima bilder utan samtyckte från internet.

StopNCII.org drivs av the Revenge Porn Helpline som är en del av SWGfL, en välgörenhetsorganisation med ett internationell rykte som tror på att alla borde få ta del av teknikens fördelar, utan att komma till skada. SWGfL grundades 2000 och arbetar tillsammans med ett antal samarbetspartners och intressenter världen över för att skydda alla på internet.

The Revenge Porn Helpline (RPH) — grundat 2015 — har stöttat tusentals offer för våld relaterat till intima bilder utan samtycke. Med över 90% borttagningsgrad, har RPH framgångsrikt raderat över 200,000 individuella intima bilder utan samtycke från internet.

Kom ihåg att alla dina känslor är berättigade. Du är ett offer för våld.

Vi skyddar din integritet

Verktyget skapar hashar (digitala fingeravtryck) av de bilder du väljer på din enhet. Fingeravtrycket är den enda filen som delas med StopNCII.org och deltagande företag. StopNCII.org laddar inte ner bilderna från din enhet och vi samlar in minimalt med data för att köra tjänsten för att hjälpa till att skydda din integritet.

Läs vår integritetspolicy

Vem är StopNCII.org till för?

Är du:

  • Personen på bilden? (Varför frågar vi det här?)
  • 18 eller äldre vid tillfället då bilden togs?
  • För närvarande över 18 år gammal? (Varför frågar vi det här?)
  • Innehar du fortfarande bilden eller videon?
  • Är du naken, halvnaken, eller deltar du i en sexuell akt i bilden/videon?

Om alla dessa passar in på dig, vänligen läs igenom all information ovan. När du känner dig redo, klicka på ‘Skapa ditt ärende’ för att börja.

Om du inte uppfyller alla kriterier, kan du fortfarande få hjälp. Klicka här för mer information.

Mina bilder är inte era att dela.

Hur fungerar StopNCII.org?

  1. Välj bilden/bilderna/videon/videorna du vill hasha från din enhet.
  2. För varje enskilt material kommer StopNCII.org att skapa ett digitalt fingeravtryckt, ett så kallat ‘hash’, på din enhet. Bara själva hashen skickas till StopNCII.org, den associerade bilden eller videon blir kvar på din enhet och laddas inte upp.
  3. Om ditt ärende skapas framgångsrikt, kommer du att få ett ärendenummer så att du kan se din ärendestatus – kom ihåg att notera ditt ärendenummer och din PIN-kod, för att komma åt ditt ärende efter att det har skickats in. Dessa kan inte återskapas.
  4. Deltagande företag kommer att leta efter matchningar till hashen och radera eventuella matchningar i sina system om det bryter mot deras policy angående intima bilder.
  5. Du kan använda ditt ärendenummer när som helst för att se statusen på ditt ärende, eller om du önskar att återkalla din medverkan.

Frågor?

Vänligen se våra Frågor och svar.

Rekommendationer