Wat doet jij als iemand uw intieme afbeeldingen dreigt te delen ?

Jij bent niet de enige

Bent jij bang dat iemand uw intieme afbeeldingen online zal delen? Is dit jij al overkomen?

De Revenge Porn Helpline (RPH) is in 2015 opgericht en heeft al duizenden slachtoffers van niet-consensueel intiem beeldmisbruik ondersteund.

Wat is StopNCII.org?

StopNCII.org is een gratis tool ontworpen om slachtoffers van Niet-consensueel intiem beeldmisbruik (NCII) te ondersteunen.

De tool werkt door het genereren van een hash van uw intieme foto(‘s)/video(‘s). Afbeeldingen hashen is het proces waarbij een algoritme wordt gebruikt om een unieke hashwaarde aan een afbeelding toe te kennen. Duplicaatkopieën van de afbeelding hebben allemaal exact dezelfde hashwaarde. Daarom wordt er ook wel naar verwezen als een ‘digitale vingerafdruk’. StopNCII.org deelt de hash met deelnemende bedrijven, zodat zij kunnen helpen bij het opsporen en verwijderen van de afbeeldingen die online worden gedeeld. Meer informatie over de tool en deelnemende bedrijven.

Met een verwijderingspercentage van meer dan 90% heeft RPH met succes meer dan 200.000 individuele niet-consensuele intieme afbeeldingen van het internet verwijderd.

StopNCII.org wordt beheerd door de Revenge Porn Helpline die deel uitmaakt van SWGfL, een liefdadigheidsinstelling met een internationale reputatie die gelooft dat iedereen gevrijwaard van schade moet kunnen profiteren van technologie. SWGfL werd in 2000 opgericht en werkt over de hele wereld samen met een aantal partners en belanghebbenden om iedereen online te beschermen.

De Revenge Porn Helpline (RPH) — opgericht in 2015 — heeft duizenden slachtoffers van niet-consensueel intiem beeldmisbruik ondersteund. Met een verwijderingspercentage van meer dan 90%, heeft RPH met succes meer dan 200.000 individuele niet-consensuele intieme afbeeldingen van het internet verwijderd.

Onthoud, alles wat je nu voelt is normaal. Jij bent slachtoffer van misbruik.

We beschermen uw privacy

De tool werkt door het creëren van hashes (digitale vingerafdrukken) van uw geselecteerde afbeeldingen rechtstreeks op uw apparaat. Deze vingerafdruk is het enige bestand dat wordt gedeeld met StopNCII.org en deelnemende bedrijven. StopNCII.org downloadt de afbeeldingen niet van uw apparaat en we verzamelen minimaal gegevens om deze dienstverlening te kunnen draaien om uw privacy te helpen beschermen.

Lees ons privacybeleid

Voor wie is StopNCII.org bedoeld?

Mijn afbeeldingen zijn niet de jouwe om te delen.

Hoe werkt StopNCII.org?

  1. Selecteer de intieme afbeelding(en)/video(‘s) die jij van uw apparaat gehasht wilt hebben.
  2. Voor elk stukje content genereert StopNCII.org een digitale vingerafdruk, een zogenaamde
    ‘hash’ op uw apparaat. Alleen de hash wordt naar StopNCII.org gestuurd, de bijbehorende afbeelding of video blijft op uw apparaat staan en wordt niet geüpload.
  3. Als uw casus met succes is gecreëerd ontvangt jij een casusnummer waarmee jij de status van uw casus kunt controleren – vergeet niet uw casusnummer te noteren, samen met de PIN, om toegang te krijgen tot uw casus nadat dit is ingediend. Deze kunt jij later niet herstellen.
  4. Deelnemende bedrijven gaan naar overeenkomsten met de hash zoeken en eventuele overeenkomsten binnen hun systeem(en) verwijderen als dit in strijd is met hun beleid inzake misbruik van intieme afbeeldingen.
  5. Jij kunt uw casusnummer op elk gewenst moment gebruiken om de voortgang van uw casus te controleren, of om uw deelname in te trekken.

Vragen?
Bezoek onze FAQ.

Getuigenissen

Menu