Hur StopNCII.org fungerar

Steg 1

Markera intima bilder/videor på din enhet

Steg 2

StopNCII.org genererar ett digitalt fingeravtryck – en så kallad hash – av bilden, bilderna, videon eller videorna på din enhet. En hash kommer att skickas från din enhet, men inte själva bilderna eller videorna. Ditt innehåll kommer inte att laddas upp, det kommer att stanna på din enhet.

Steg 3

Om ditt ärende skapas utan problem, kommer du att få ett ärendenummer så att du kan se din ärendestatus – kom ihåg att notera ditt ärendenummer och din PIN-kod, för att komma åt ditt ärende efter att du skickat in det. Detta går inte att återställa.

Steg 4

Deltagande företag kommer att leta efter matchningar till hashen och ta bort matchningar från sitt/sina system om det bryter mot deras policy om kränkande intima bilder.

Steg 5

StopNCII.org kommer fortsätta att regelbundet leta efter fingeravtrycksmatchningar på deltagande webbsidor.

Steg 6

Du kan använda ditt ärendenummer för att se framstegen i ditt ärende när som helst, eller återkalla det.

Fråga? Se våra Frågor och svar sida

Menu