Frågor och svar

 • Hur fungerar StopNCII.org?

  Verktyget fungerar genom att generera en hash från dina intima bildereller videor. Bildhashing är processen där en algoritm används för att tilldela en bild ett unikt hashvärde. Dubletter av bilden kommer att ha exakt samma hashvärde. Av den här orsaken kallas det ibland för ett ‘digitalt fingeravtryck’. StopNCII.org delar sedan hashen med deltagande företag, så att de kan hjälpa till att upptäcka och ta bort bilder som delas på nätet.

 • Hur fungerar det digitala fingeravtrycket?

  Ett fingeravtryck – eller en hash, som det tekniskt sett heter – är som en streckkod som fästs på en bild eller video när den behandlas med vår teknik. Hashen lagras sedan i en bank av StopNCII.org och delas med partnerplattformar. Hashar jämförs sedan med alla bilder som laddas upp på partnerplattformarna och när en matchning upptäcks, tas bilden bort. Algoritmerna som används är PDQ för bilder och MD5 för videor. De har öppen källkod och är en industristandard när det kommer till applikationer som vår.

 • Vad händer med min hash när den lagras?

  När du har skapat din hash och skickat den till StopNCII.org kommer den att skickas till deltagande företags plattformar. Om någon försöker ladda upp en matchande bild, kommer plattformarna att granska innehållet för att se om det bryter mot deras policyer och vidta lämpliga åtgärder.

 • Kommer en person se mina bilder?

  Ingen annan kommer att se dina bilder när hashen har genererats och bilderna kommer inte att lämna din enhet. Om någon försöker att ladda upp en matchande bild på någon av våra deltagande företags plattformar, kommer de att granska om det bryter mot deras policyer och vidta lämpliga åtgärder.

 • Vad händer om jag förlorar min PIN-kod eller mina inloggningsuppgifter?

  Tyvärr kan dessa inte återskapas på något sätt, så förvara informationen säkert. Om du tappar bort ditt ärendenummer eller din PIN-kod, kommer du inte att kunna se din ärendestatus eller återkalla dina hashar. Vi kan inte hjälpa dig att återställa din PIN-kod eller hämta ditt ärendenummer, eftersom att den informationen inte sparas hos oss.

  När du skapar ditt ärende, kan du välja att få ditt ärendenummer skickat till dig via en systemgenererad epostadress. För din integritet och säkerhet, kommer vi inte att spara dina epostadresser om du gör det här.

 • Varför kan jag inte skapa ett konto med min epostadress?

  Vi vill hålla mängden data du delar med oss på en minimal nivå, så vi varken ber om eller behöver din epostadress för att skapa ett ärende. Allt du behöver göra är att hasha dina bilder och ha reda på din PIN-kod och ditt ärendenummer. På så vis, lagras minsta möjliga mängd personlig information (utöver det som vi behöver för att köra tjänsten) hos oss.

 • Vad finns det för begränsningar med tekniken?

  StopNCII.org använder bildmatchningsteknologi som används brett i teknikindustrin för att upptäcka exakta matchningar av tidigare känt kränkande innehåll, för att motverka att detta delas igen och orsakar skada på deras plattformar.

  Om en bild som har blivit hashad redigeras genom beskärning, användning av filter eller om en video klipps, är det möjligt att den ursprungliga hashen inte känner igen materialet. Den nya bilden kommer att behöva hashas separat.

 • I vilket format/vilken storlek bör mina bilder vara?

  Bilder och videor ska vara jpeg, jpg, png, gif, psd, tiff, xcf, tga, miff, ico, dcm, xpm, pcx, bmp, mp4, mov, avi, qt and wmv. Större videos kan behöva redigeras till mindre delar, som hashas separat. Maximalt antal hashar som kan laddas upp vid ett och samma tillfälle är 20, för att minimera påverkan på behandlingen av individuella enheter.

 • Min hash kunde inte skapas – varför inte?

  Vanliga orsaker till att din hash inte kunde skapas:

  • Din bild kan ha varit i fel format. Godtagbara format är jpeg, jpg, png, gif, psd, tiff, xcf, tga, miff, ico, dcm, xpm, pcx, bmp, mp4, mov, avi, qt and wmv.
  • Om du försökte ladda upp en video, kan det vara så att filens storlek är för stor för att din webbläsare ska kunna bearbeta den.
  • Alternativt, kan ett tekniskt fel ha skett.
 • Kan jag ladda upp skärmavbilder?

  Originalbilden kommer att fungera bäst, men om en skärmavbild är det enda du har, kan du använda den. Kom ihåg att ta bort allt runtom bilden (t.ex. ramar) före du laddar upp den, utan att beskära själva bilden.

 • Kommer en person se mina bilder?

  Nej. Dina bilder kommer aldrig att lämna din enhet och de kommer inte sparas av oss. Vi kommer endast att lagra det digitala fingeravtrycken, känt som hashar.

  Våra samarbetspartners kommer bara ha tillgång till hashar att matcha med bilder som laddas upp på deras plattformar.

 • Kan jag lägga till fler bilder i mitt ärende?

  Nej. Då behöver du skapa ett nytt ärende.

 • Kan jag ändra mig och återkalla mina hashar från StopNCII.org?

  Ja, du kan återkalla ditt ärende när som helst. Gå till din ärendestatus och tryck på återkallningsknappen. För att komma åt din ärendestatus behöver du ditt ärendenummer och din PIN-kod, som skapades när du skickade in ditt ärende.

  Även om du har möjlighet att återkalla ditt ärende, observera att deltagande företag reserverar sig rätten att fortsätta tillämpa sina policyer när de fått tillgång till hashen.

 • Jag behöver prata med någon om det som hänt och om mina känslor, hur kan jag få stöd?

  Du kan hitta tjänster som erbjuder stöd här.

 • Vem kan använda den här tjänsten?

  Du behöver uppnå följande kriterier för att använda dig av det här verktyget:

  • Om bilden är av dig och du har tillgång till bilden.
  • Om bilden är av intim karaktär (avklädd eller sexuell).
  • Om du är över 18 år gammal på bilden.
 • Kan jag skicka in bilder åt någon annan?

  Nej, det kan du inte. Vi kan bara ta emot hashar från dig om du är personen i materialet. Uppmuntra personen i bilden (om du känner personen) att själva starta processen.

 • Måste jag befinna mig i Storbritannien för att använda verktyget?

  Nej, du kan befinna dig var som helst i världen.

 • Jag är under 18 år, varför kan jag inte använda StopNCII.org?

  Om du är under 18 år i bilderna eller videorna kan du fortfarande få hjälp. Vänligen se Resurser och stöd.

 • Vilka plattformer använder för närvarande den här tekniken för att skydda min bild?

  För närvarande deltar Facebook och Instagram. Vi arbetar kontinuerligt för att utöka våra samarbetspartners.