FAQ

 • Wat is het niet-consensueel delen van intieme afbeeldingen (NCII)?

  NCII is het delen van intieme foto’s of video’s van iemand, on- of offline, zonder hun toestemming.

 • Wat wordt bedoeld met ‘intiem?’

  Intieme afbeeldingen zijn afbeeldingen en video’s van mensen die naakt zijn, hun geslachtsdelen tonen, seksuele activiteiten of houdingen aannemen, of ondergoed dragen in compromitterende posities.

 • Is het illegaal om intieme afbeeldingen te delen zonder toestemming?

  NCII wordt in verschillende delen van de wereld steeds meer erkend als een misdrijf. Misschien wilt jij contact opnemen met iemand die gekwalificeerd is om jij juridisch advies te geven.

  In het UK is het bijvoorbeeld strafbaar om een seksuele privéfoto of -film openbaar te maken zonder toestemming van een persoon die op de foto of film staat, met de bedoeling om leed te berokkenen. Meer informatie over intiem afbeeldingenmisbruik wetten in Engeland en Wales, Schotland, Noord-Ierland, en de Republiek Ierland here.

 • Waar kan ik meer te weten komen over misbruik van intieme afbeeldingen?

  Zie onze Hulpmiddelen en Ondersteuning page voor meer informatie over NCII.

 • Wie zijn de slachtoffers van intiem beeldmisbruik?

  Iedereen kan het slachtoffer worden van intiem beeldmisbruik door volwassenen, ongeacht geslacht en seksualiteit.

  Als de afbeelding van iemand onder de 18 is – zelfs als het van uzelf is en jij nu ouder bent dan 18 – neem dan contact op met de National Center for Missing and Exploited Children or Internet Watch Foundation voor ondersteuning.

 • Waarom zou iemand de intieme afbeeldingen van iemand anders delen zonder haar/zijn toestemming?

  In sommige gevallen kan het delen van intieme content een daad van “wraak” zijn op een persoon na een relatiebreuk, hoewel deze afschuwelijke daad kan worden uitgevoerd voor allerlei motivaties, of zelfs helemaal geen.

 • Wat als er nog iemand staat op de afbeeldingen staat die ik wil insturen?

  Als de afbeeldingen van uzelf zijn, jij ouder bent dan 18 jaar, en het is intiem van aard of toont een seksuele handeling, dan kunt jij de afbeeldingen indienen om te worden gehasht.

  Ongeacht wie er nog meer op de afbeelding staat, als jij op een intieme afbeelding staat en deze wordt gedeeld zonder uw toestemming, dan is dit NCII en kunt jij deze afbeelding indienen bij de hashbank.

 • Wat als iemand mijn intieme afbeeldingen al online heeft gedeeld?

  Als er intieme foto(‘s) of video(‘s) van jij reeds online zijn gedeeld, dan is de snelste manier om hulp te krijgen dit rechtstreeks melden op het platform.

  Bumble

  Discord

  Facebook

  Google

  Instagram

  LinkedIn

  Messenger

  Pinterest

  Snapchat

  TikTok

  Twitch

  Twitter

  WhatsApp

  • Helpcentrum
  • Contacten blokkeren en rapporteren
  • Iemand rapporteren betekent dat WhatsApp de meest recente berichten ontvangt die de gerapporteerde gebruiker of groep naar jij heeft toegestuurd, evenals informatie over uw recente interacties met de gerapporteerde gebruiker.

  YouTube

 • Mijn vraag staat hier niet bij; kan ik contact opnemen met StopNCII.org?

  Als we uw vraag niet hebben behandeld, neem dan contact op met ons team op stopncii@swgfl.org.uk en we zullen proberen dit in de toekomst aan onze FAQ’s toe te voegen.

  Houdt er rekening mee dat deze email geen ondersteuningsemail is en geen extra ondersteuning kan bieden voor het verwijderen/rapporteren van NCII. Als jij denkt dat jij extra ondersteuning nodig hebt, dan kunt jij terecht bij onze support page.

  Wij kunnen geen casusnummers of PIN’s te achterhalen of hashes verwijderen, en verzoeken van deze aard krijgen geen antwoord.

 • Hoe werkt StopNCII.org?

  De tool werkt door het genereren van een hash van uw intieme afbeelding(en)/video(‘s). Hashen van afbeeldingen is het proces waarbij een algoritme wordt gebruikt om een unieke hashwaarde aan een afbeelding toe te kennen. Duplicaatkopieën van de afbeelding hebben allemaal exact dezelfde hashwaarde. Daarom wordt er ook wel naar verwezen als een ‘digitale vingerafdruk’. StopNCII.org deelt de hash met deelnemende bedrijven zodat zij kunnen helpen bij het opsporen en verwijderen van de afbeeldingen die online worden gedeeld.

 • Hoe werkt de digitale vingerafdruk?

  Een digitale vingerafdruk – of een hash zoals het technisch heet – is als een streepjescode die aan een afbeelding/video wordt gekoppeld wanneer het door onze technologie wordt gehaald. De hash wordt vervolgens opgeslagen in de StopNCII.org bank en gedeeld met partnerplatforms. De hashes worden vervolgens vergeleken met elke afbeelding die wordt geüpload naar een partnerplatform en als deze overeenkomt, dan wordt de afbeelding verwijderd. De algoritmes die we gebruiken zijn PDQ voor foto’s en MD5 voor video’s. Ze zijn open-source en zijn de industriestandaard voor applicaties zoals de onze.

 • Wat gebeurt er met mijn hash zodra deze is toegevoegd aan de bank?

  Zodra jij uw hash hebt gemaakt en ingediend bij de StopNCII.org bank wordt deze verzonden naar de platforms van deelnemende bedrijven. Als iemand probeert een overeenkomstige afbeelding te uploaden, dan bekijken de platforms de content om te controleren of deze in strijd is met hun beleid en dienovereenkomstig actie ondernemen.

 • Krijgt iemand mijn afbeeldingen te zien?

  Niemand anders krijgt uw afbeeldingen te zien wanneer de hash wordt gegenereerd, de afbeeldingen verlaten uw apparaat niet. Als iemand probeert een overeenkomende afbeelding te uploaden op een van de platforms van onze deelnemende bedrijven, dan bekijken zij de content op hun platform om te controleren of het in strijd is met hun beleid en dienovereenkomstig actie ondernemen.

 • Wat gebeurt er als ik mijn PIN of login kwijtraak?

  Helaas is dit op geen enkele manier te herstellen, dus bewaar deze informatie vooral veilig. Als jij uw casusnummer of PIN verliest kunt jij uw casusstatus niet meer controleren of uw hashes niet meer opvragen. Wij kunnen jij niet helpen uw PIN opnieuw in te stellen of uw casusnummer terug te vinden, aangezien wij die informatie niet bewaren.

  Tijdens de indieningsprocedure kunt jij ervoor kiezen om uw casusnummer via een door het systeem gegenereerde email naar jij te laten verzenden. Voor uw privacy en veiligheid slaan wij uw emailadres niet op als jij dit bovenstaande doet.

 • Waarom kan ik geen account aanmaken met mijn emailadres?

  We willen de hoeveelheid gegevens die jij moet delen zo klein mogelijk houden, dus we vragen jij niet om–of hebben uw e-mailadres niet nodig–om een casus te creëren. Het enige wat jij hoeft te doen, is uw afbeeldingen te hashen en uw PIN en casusnummer bij de hand te houden. Op deze manier wordt een minimale hoeveelheid persoonlijk identificeerbare gegevens (alleen wat we echt nodig hebben om deze dienstverlening te draaien) door ons opgeslagen.

 • Wat zijn de beperkingen van de technologie?

  StopNCII.org maakt gebruik van image-matchingtechnologieën die op grote schaal worden gebruikt door de tech-industrie om exacte overeenkomsten te detecteren van eerder bekende schadelijke content die niet opnieuw wordt gedeeld om schade op hun platforms te voorkomen.

  Als een gehashte afbeelding wordt bewerkt door bijsnijden, filters worden toegevoegd of een video wordt geknipt, is het mogelijk dat de oorspronkelijke hash de afbeelding niet herkent. De nieuwe afbeelding moet dan apart gehasht worden.

 • Welk formaat/bestandsgrootte moeten mijn afbeeldingen hebben?

  Afbeeldingen en video’s moeten in jpeg, jpg, png, gif, psd, tiff, xcf, tga, miff, ico, dcm, xpm, pcx, bmp, mp4, mov, avi, qt en wmv zijn. Video’s die groter zijn moeten mogelijk worden verkleind en afzonderlijk worden gehasht. Het maximum aantal hashes dat tegelijk kan worden geüpload is 20. Dit is om de impact op de verwerking van individuele apparaten te minimaliseren.

 • Mijn hash is niet succesvol gecreëerd – waarom niet?

  Gemeenschappelijke redenen waarom uw hash mislukt kan zijn:

  • Uw afbeelding heeft misschien niet de juiste indeling. Geaccepteerde indelingen zijn jpeg, jpg, png, gif, psd, tiff, xcf, tga, miff, ico, dcm, xpm, pcx, bmp, mp4, mov, avi, qt en wmv.
  • Als jij geprobeerd hebt een video in te zenden, dan is de bestandsgrootte mogelijk te groot voor uw browser om dit proces te ondersteunen.
  • Het kan ook zijn dat er een technische fout is opgetreden.
 • Kan ik screenshots insturen?

  De originele afbeelding werkt het beste, maar als jij alleen een screenshot hebt, dan kunt jij die ook gebruiken. Vergeet niet om voor het inzenden alles rond de afbeelding te verwijderen (bijv. randen) zonder de afbeelding zelf bij te snijden.

 • Slaat StopNCII.org mijn originele afbeelding/video op?

  Nee. Uw afbeeldingen verlaten uw apparaat nooit en ze worden nooit door ons opgeslagen. Wij slaan alleen de digitale vingerafdrukken op, ook bekend als hashes.

  Onze partners hebben alleen toegang tot de hashes om ze te vergelijken met afbeeldingen die naar hun platforms zijn geüpload.

 • Kan ik meer afbeeldingen aan mijn dossier toevoegen?

  Nee. Jij zult een nieuwe casus moeten starten.

 • Kan ik van gedachten veranderen en mijn hashes van StopNCII.org intrekken?

  Ja, jij kunt uw casus op elk gewenst moment intrekken. Ga naar uw casusstatuspagina en selecteer de ‘intrekken’ knop. Om uw casusstatus te kunnen openen hebt jij uw casusnummer en PIN nodig die jij tijdens het indienen hebt gecreëerd.

  Hoewel jij de mogelijkheid hebt om uw casus in te trekken, dient jij zich ervan bewust te zijn dat deelnemende bedrijven zich het recht voorbehouden om hun beleid te blijven toepassen zodra zij kennis hebben genomen van de hash.

 • Ik moet met iemand spreken over wat er is gebeurd en hoe ik me voel, hoe kan ik hulp krijgen?

  Jij kunt hier aanbod van dienstverleningen vinden voor ondersteuning.

 • Wie kan van deze dienstverlening gebruik maken?

  Jij moet aan de volgende criteria voldoen om dit hulpmiddel te kunnen gebruiken:

  • Als het uw afbeelding is en jij hebt toegang tot de foto.
  • Als de afbeelding intiem van aard is (naakt of seksueel).
  • Als jij ouder dan 18 jaar bent in de afbeelding.
 • Kan ik afbeeldingen indienen in naam van iemand anders?

  Nee, dat kan niet. We kunnen alleen hashes van jij accepteren als jij de persoon in de content bent. Moedig de persoon in de afbeelding aan (als jij haar/hem kent) om het proces zelf te starten.

 • Moet ik in het UK zijn om de tool te kunnen gebruiken?

  Nee, jij kunt zich overal ter wereld bevinden.

 • Ik ben jonger dan 18, waarom kan ik StopNCII.org niet gebruiken?

  Als jij jonger bent dan 18 jaar op de afbeeldingen en video’s kunt jij nog steeds hulp krijgen. Zie Hulpmiddelen en ondersteuning.

 • Welke platforms gebruiken momenteel deze technologie om mijn afbeelding te beschermen?

  Tot de huidige deelnemers behoren Facebook en Instagram. We zijn voortdurend op zoek naar uitbreiding van onze partners.