Integritetspolicy

South West Grid for Learning Trust Ltd (refereras till som “SWGfL”, “SWG”, “the Grid”, “Vår” och “Vi”) driver StopNCII.org (webbsida) och är engagerad i att skydda och respektera din integritet.

Denna integritetspolicy (tillsammans med våra användarvillkor (se swgfl.org.uk/terms och samtliga relaterade dokument) utgör grunden till hur vi bearbetar all personlig data vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller oss. Vänligen läs följande noggrant för att förstå vår syn och praxis när det kommer till din personliga data och hur vi kommer att behandla den.

SWGfL är en registrerad välgörenhetsorganisation och ett bolag med begränsat ansvar. Din personliga data kan komma att delas med alla medlemmar i vår organisation, vilket inkluderar eventuella dotterbolag eller holdingbolag, som definierat i sektion 1159 i the UK Companies Act 2006, om sådana dotter- eller holdingbolag existerar.
Information om SWGfL

South West Grid for Learning Trust Ltd: Belvedere House, Woodwater Park, Pynes Hill, Exeter, EX2 5WS. Ett välgörenhetsbolag registrerat i England och Wales. Företagsnummer: 5589479, Välgörenhetsnummer: (England och Wales) 1120354 (Skottland) SC051351, VAT-nummer: GB 880 861 888.

 

Allmänt

 1. Den här sekretesspolicyn förklarar hur vi använder och skyddar din personliga data i din användning av www.StopNCII.org. När du besöker webbsidan, samlar vi in en begränsad mängd personlig information och bearbetar inte mer personlig data än vad som är nödvändigt.
 2. Avseende rådande dataskyddslagstiftning i Storbritannien, kontrollerar vi bearbetningen av personlig data när du har:
  1. besökt vår webbsida; och/eller
  2. använt tjänster via vår webbsida;
 3. Tredjepartsbolag och/eller individer kan åläggas att utföra vissa funktioner å våra vägnar. Om tillgång till personlig information krävs (och önskat resutat inte kan uppnås genom att vi förser anonymiserad data), kommer vi endast att dela din personliga information när:
  1. tredje part samtycker till att använda den bara för den eller de funktioner som enats om och inte med några andra syften; och
  2. tredje part samtycker till att behandla den personliga datan i enlighet med den här integritetspolicyn och Storbritanniens lagstiftning gällande dataskydd..

 

Vår användning av din personliga data

 1. Genom att använda vår webbsida, samtycker du till att vi behandlar din personliga data inklusive:
  1. din epostadress;
  2. uppgift om du är under eller över 18 år gammal; och
  3. din IP-adress
 2. Vi kommer att använda den här informationen:
  1. för att skapa en säker PIN-kod för ditt eget bruk och för att förhindra att andra personer får tillgång till din data på webbsidan; och
  2. för att tillhandahålla dig och din enhet lämpligt och korrekt innehåll från webbsidan.
 3. Vi behandlar din personliga data med ditt samtycke enligt ovan eller om nödvändigt: (i) för att skydda dina vitala intressen, (ii) i Våra eller tredje parts legitima syften och intressen (för att kontakta eller kommunicera med dig; för att verifiera riktigheten i den data vi har om dig och skapa mer förståelse för dig som en användare av våra tjänster; för nätverk och informationssäkerhet för att vidta åtgärder för beskydd av din information från förlust eller skada, stöld eller oauktoriserad tillgång; för att motverka bedrägeri och andra kriminella aktiviteter; för hantering av frågor, klagomål eller krav; och för etablering och beskydd av våra juridiska rättigheter); eller (iii) för efterlevnad av en rättslig skyldighet som vi är föremål för.
 4. För att uppfylla din(a) förfrågan(-ningar) att radera dina hashade bilder från sociala medier och andra sociala tjänster, kommer din persondata att delas med tjänsterna i fråga, som kan befinna sig utanför Storbritannien. När så är lämpligt, och i avsaknad av undantag enligt artikel 49 i Storbritanniens allmänna dataskyddsförordning, inför vi avtalskontroller och förfaranden med tjänsteleverantörer för att på ett adekvat sätt skydda dina rättigheter.
 5. Vi kommer att lagra personlig data endast så länge som det är nödvändigt. När du återkallar ditt samtycke till behandling av hashade bilder, kommer vi att radera dina hashar från våra system och instruera våra branschpartners att göra detsamma. Vänligen observera dock, att när våra industripartners känner till en hash som bryter mot deras policyer, förbehåller de sig likväl rätten att fortsätta radera innehållet från sina plattformar.
 6. Mer information om hur länge vi lagrar information finns tillgängligt i vår Lagringspolicy, som är tillgänglig på förfrågan.
 7. All information som du förser oss med kommer att lagras på våra säkra servrar eller på säkra servrar som våra tjänsteleverantörer förser.

 

Kakor

 1. Vår webbsida placerar bara kakor på dina dator som är nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster till dig.
 2. Specifikt, använder vi Google (Re) Captcha i undersökningar relaterade till både “Skapa” och “Återkalla”. Den här länken beskriver kakorna.  https://developers.google.com/recaptcha/docs/faq#does-recaptcha-use-cookies.
 3. Vi använder också “IPInfo” för närvarande, för att få tillgång till IP-adress och region. Deras användning av Kakor och deras integritetspolicy beskrivs här. https://ipinfo.io/privacy-policy

 

Dina rättigheter

 1. Där vi behandlar personlig data relaterad till dig, har du följande rättigheter:
  1. rätten att bli informerad om att din personliga data används eller lagras av oss. Den här integritetspolicyn informerar dig om detta;
  2. rätten att få tillgång till en kopia av den personliga data vi har om dig;
  3. rätten att invända till direktmarknadsföring genom att sluta prenumerera på den;
  4. rätten att invända till behandling som utförs med legitima intressen;
  5. rätten till radering av information som vi använder eller lagrar som är kopplad till dig;
  6. rätten till dataportabilitet;
  7. rätten att invända till automatiserade beslut;
  8. rätten att få din data rättad om den är inkorrekt eller inkomplett
 2. Vänligen notera att vissa av dessa rättigheter inte är absoluta och kan komma att omfattas av undantag som vi kan vara hänvisade till.

 

Klagomål

 1. Om du är bekymrad av någon av del av vår hantering eller personlig data, vänligen kontakta oss. Kontaktuppgifter tillhandahålls nedan.
 2. Om vi skulle misslyckas med att möta dina bekymmer, har du rätten att klaga till UK information Commissioner’s Office.

 

Kontakta oss

Vänligen läs denna policy noggrant och kontakta oss om du har några frågor, genom att mejla oss på: privacy@swgfl.org.uk. Eller genom att skriva till:

The Head of Privacy
South West Grid for Learning Trust
Belvedere House
Pynes Hill
Exeter
EX2 5WS

Eller via telefon på: 0345 601 3203

Vi reserverar oss rätten att ändra denna integritetspolicy då och då och rekommenderar att du granskar den regelbundet. Denna version av integritetspolicyn är senast uppdaterad i November 2021.

Menu