តើអ្នកនឹងធ្វើដូចម្តេច ប្រសិនបើនរណាម្នាក់កំពុងគំរាមចែករំលែករូបភាពស្រើបស្រាលរបស់អ្នក?

បង្កើតករណីរបស់អ្នក

អ្នក​មិន​ឯកា​ទេ

តើអ្នកបារម្ភថា នរណាម្នាក់អាចនឹងចែករំលែករូបភាពស្រើបស្រាលរបស់អ្នកនៅលើអ៊ីនធឺណិតមែនទេ? តើរឿងនេះបានកើតឡើងចំពោះអ្នកហើយមែនទេ?

យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក

បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១៥ អង្គការ Revenge Porn Helpline (RPH) បាននិងកំពុងគាំទ្រជនរងគ្រោះរាប់ពាន់នាក់នៃអំពើរំលោភបំពានដោយប្រើរូបភាពស្រើបស្រាលដែលមិនមានការព្រមព្រៀង។

តើ StopNCII.org ជាអ្វី?

StopNCII.org គឺជាឧបករណ៍ឥតគិតថ្លៃដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីគាំទ្រជនរងគ្រោះដោយអំពើរំលោភបំពានដោយប្រើរូបភាពស្រើបស្រាលដែលមិនមានការព្រមព្រៀង (NCII) ។

ឧបករណ៍នេះដំណើរការដោយបង្កើត hash ពីរូបភាព/វីដេអូស្រើ់បស្រាលរបស់អ្នក។  Image hashing គឺជាដំណើរការនៃការប្រើប្រាស់ algorithm ដើម្បីកំណត់តម្លៃ hash តែមួយគត់ទៅរូបភាព។ ច្បាប់ចម្លងនៃរូបភាពទាំងអស់មានតម្លៃ hash ដូចគ្នា។ សម្រាប់ហេតុផលនេះ ជួនកាលវាត្រូវបានគេហៅថា «ស្នាមម្រាមដៃឌីជីថល»។ StopNCII.org បន្ទាប់មកចែករំលែក hash ជាមួយ ក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួម ដូច្នេះពួកគេអាចជួយស្វែងរក និងលុបរូបភាពពីការចែករំលែកតាមអ៊ីនធឺណិត។ ឈ្វេងយល់បន្ថែមអំពីឧបករណ៍ និងក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួម

ជាមួយនឹងអត្រាការលុបចេញជាង 90% អង្គការ RPH បានលុបចោលដោយជោគជ័យជាង 200,000 សន្លឹកបុគ្គល នៃរូបភាពស្រើបស្រាលដែលមិនមានការព្រមព្រៀង ចេញពីអ៊ីនធឺណិត។

StopNCII.org ដំណើរការដោយ Revenge Porn Helpline ដែលជាផ្នែកមួយនៃ SWGfL ដែលជាអង្គការសប្បុរសធម៌ល្បីឈ្មោះជាអន្តរជាតិដែលជឿថាមនុស្សគ្រប់រូបគួរទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យាដោយមិនមានគ្រោះថ្នាក់។ បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០០ SWGfL ធ្វើការជាមួយដៃគូ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនជុំវិញពិភពលោក ដើម្បីការពារមនុស្សគ្រប់គ្នាតាមអ៊ីនធឺណិត។

Revenge Porn Helpline (RPH) - បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2015 បានគាំទ្រជនរងគ្រោះរាប់ពាន់នាក់ដោយអំពើរំលោភបំពានដោយប្រើរូបភាពស្រើបស្រាលដែលមិនមានការព្រមព្រៀង។ ជាមួយនឹងអត្រាការលុបចេញជាង 90% អង្គការ RPH បានលុបចោលដោយជោគជ័យនូវរូបភាពស្រើបស្រាលដែលមិនមានការព្រមព្រៀងជាង ២០០ ០០០សន្លឹករបស់បុគ្គលពីអ៊ីនធឺណិត។

សូមចងចាំថា អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកកំពុងមានអារម្មណ៍គឺត្រឹមត្រូវ។ អ្នកគឺជាជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពាន។

យើងការពារឯកជនភាពរបស់អ្នក។

ឧបករណ៍ដំណើរការដោយបង្កើត hashes (ស្នាមម្រាមដៃឌីជីថល) នៃដែលត្រូវបានជ្រើសរើសរបស់អ្នករូបភាព ដោយផ្ទាល់នៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក។ ស្នាមម្រាមដៃនេះគឺជាឯកសារតែមួយគត់ដែលត្រូវបានចែករំលែកជាមួយ StopNCII.org និង ក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួម។ StopNCII.org មិនទាញយករូបភាពពីឧបករណ៍របស់អ្នកទេ ហើយយើងប្រមូលទិន្នន័យតិចតួចបំផុត ដើម្បីដំណើរការសេវាកម្ម ដើម្បីជួយការពារឯកជនភាពរបស់អ្នក។

អានគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង

តើ StopNCII.org បង្កើតឡើងដើម្បីនរណា? 

តើអ្នក៖

  • គឺជាមនុស្សក្នុងរូបភាព? (ហេតុអ្វីបានជាយើងសួររឿងនេះ?)
  • មានអាយុ 18 ឆ្នាំ ឬចាស់ជាងនេះនៅពេលរូបភាពត្រូវបានថត?
  • បច្ចុប្បន្នមានអាយុលើសពី 18 ឆ្នាំ? (ហេតុអ្វីបានជាយើងសួររឿងនេះ?)
  • នៅតែមានរូបភាព ឬវីដេអូទាំងនេះ?
  • តើអ្នកអាក្រាតកាយ អាក្រាតកាយពាក់កណ្តាល ឬប្រព្រឹត្តសកម្មភាពផ្លូវភេទក្នុងរូបភាព/វីដេអូ?

ប្រសិនបើចំណុចទាំងអស់នេះត្រូវនឹងស្ថានភាពអ្នក សូមអានព័ត៌មានទាំងអស់ខាងលើ។ នៅពេលអ្នកមានអារម្មណ៍ថារួចរាល់ សូមចុច 'បង្កើតករណីរបស់អ្នក' ដើម្បីចាប់ផ្តើម។

ប្រសិនបើអ្នកមិនបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងអស់ទេ អ្នកនៅតែអាចទទួលបានជំនួយ។ ចុចទីនេះសម្រាប់ ព័ត៌មានបន្ថែម

រូបភាពរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកដើម្បីចែករំលែកទេ។

របៀបដែល StopNCII.org ដំណើរការ

  1. ជ្រើសរើសរូបភាព/វីដេអូស្រើបស្រាលដែលអ្នកចង់ hashed ពីឧបករណ៍របស់អ្នក។
  2. សម្រាប់មាតិការនីមួយៗ StopNCII.org នឹងបង្កើតស្នាមម្រាមដៃឌីជីថល ដែលហៅថា 'hash' នៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក។ មានតែ hash ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់ StopNCII.org ដែលជារូបភាពឬ វីដេអូដែលពាក់ព័ន្ធដែលមាននៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក ហើយមិនត្រូវបានបង្ហោះទេ។
  3. ប្រសិនបើករណីរបស់អ្នកត្រូវបានបង្កើតដោយជោគជ័យ អ្នកនឹងទទួលបានលេខករណីដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពករណីរបស់អ្នក – កុំភ្លេចធ្វើកំណត់ត្រានៃលេខករណីរបស់អ្នក រួមជាមួយនឹងលេខសម្ងាត់ ដើម្បី ចូលប្រើករណីរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីវាត្រូវបានបញ្ជូន។ នេះមិនអាចយកមកវិញបានទេ។
  4. ក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួម នឹងស្វែងរកមាតិកាផ្គូផ្គងគ្នាទៅនឹងhashនោះ ហើយលុបចេញនូវមាតិកាផ្គូផ្គងណាមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ពួកគេ ប្រសិនបើវាបំពានលើ គោលការណ៍រំលោភបំពានដោយប្រើរូបភាពស្រើបស្រាល របស់ពួកគេ។
  5. អ្នកអាចប្រើលេខករណីរបស់អ្នកបានគ្រប់ពេល ដើម្បីពិនិត្យមើលដំណើរការលើករណីរបស់អ្នក ឬប្រសិនបើអ្នកចង់ដកការចូលរួមរបស់អ្នក។

សំណួរ?

សូមពិនិត្យមើល FAQ របស់យើង។

ការឆ្លើយបំភ្លឺ